Veröffentlichungen der Gesellschaft für Typenkunde des XV. Jahrhunderts

kr6,000.00

Collijn, I. – Haebler, K. – Madsen, V. – Polain, M.-L. – Voulliéme, E.:

Beskrivning

Gesellschaft für Typenkunde, Rudolf Haupt, Leipzig & Karras, Halle (Saale), 1907-14. Folio (42 x 30 cm). 11 kartongmappar med 640 löst liggande planscher + titelblad. Bilagor med subskribentförteckningar för år 1907:1-2, 1908:1, 1909:1, 1911, 1914. Titelsidor, boksidor, träsnittsillustrationer, boktryckarmärken, anfanger, överstycken, ornament, typprover med hela alfabet.
1907:1-2, Tafel 1-60, (Med bilaga. Konrad Haebler: ”Der Capotius-Drucker = Martin Landsberg”). 1908:1-3, Tafel 61-150, (Med bilaga. H. O. Lange: ”Der Drucker Johann Limburg in Münster”). 1909:1-3, Tafel 151-250, 1910:1-3, (Med bilaga. Konrad Haebler: ”Johann Grüninger der Drucker des Missale mit dem Kanon Peter Schöffers”). Tafel 251-325, 1911:1-2 [3], Tafel 326-380 [381-405], 1912:1-3 Tafel 406-485 (Med en 12-sidig förteckning av Ernst Voulliéme över tryckarna i Köln och med planschhänvisningar till typsnitt, initialer, titelträsnitt etc.) 1913:1-3, Tafel 486-565 (Med två löst liggande inkunabelblad; Johannes de Bromyard: ”Summa praedicantium” Basel : Johann Amerbach. Inte efter 1484). 1914:1-2, Tafel 566-665. (Med bilaga, 52 s., sammanställd av Victor Madsen: ”Typenregister zu Tafel 1-665).
Mapp 1907:1 trasig och med kartongförluster. Somliga mapppar hörnstötta, åldersfärgade och med delvis blekt kartong. Titelbladet saknas för 1914:2. I sviten saknas 1911:3, Tafel 381-405. Två bilagor saknas; H. O. Lange: ”Eine Merseburger Buchdruckerei um dass Jahr 1479”, K. Haebler: ”Die Merseburger Druckerei von 1479 und ihr Meister”.
Detta är den största trycktypsinventering med typprover över inkunabeltiden. Verket utkom i två serier mellan 1907-38 och i en tredje 1965, Tafel 1-2460. Ytterligare ett typsnittregister utkom 1926 (Tafel 1-1630 ), detta sammanställdes av Rudolf Juchhoff. Det slutliga typsnittsregistret redigerades av Rudolf Juchhoff & E. von Kathen (Osnabrück, 1966).
Upplagan var inte stor och subskribentförteckningen översteg aldrig 200, 1907-14. Papper och tryckåtergivning i mycket hög klass.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”Veröffentlichungen der Gesellschaft für Typenkunde des XV. Jahrhunderts”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *